شماره تماس سابین صنعت88303176 021
ایمیل سابین صنعتinfo@sabinsanat.ir

اکچوویتورهای دیافراگمی

سابین صنعت
کنترل ولو اکچوئیتور ,ACTUATOR

مدل : ,شير با حرکت خطی,شير با حرکت دورانی

برند : FISHER-SAMSON FISHER-SAMSON

مشاهده محصول